GDZIE JESTEŚMY

Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Akademia Przyszłości”
ul. Kujawska 53/1,
tel. 605614182,
e-mail:
akademiaprzyszlosci@interia.pl

Kadra

Małgorzata Piasecka-Pawłowicz – dyrektor, nauczyciel

Pedagog, nauczyciel-terapeuta, muzykoterapeuta, diagnosta i terapeuta pedagogiczny, wykładowca akademicki, ma wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, specjalizuje się w pracy z małymi dziećmi jak i z dziećmi z trudnościami w zachowaniu i nauce; zajmuje się nauka i terapią dzieci niepełnosprawnych, z autyzmem: autorka i współautorka wielu dofinansowanych projektów; trener i wykładowca licznych szkoleń; uczestniczka wielu kursów i warsztatów z zakresu pracy terapeutycznej z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

MAGDALENA ŻOCHOWSKA – nauczyciel

absolwentka pedagogiki przedszkolnej z edukacją początkową Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku (licencjat) oraz pedagogiki specjalnej w specjalności edukacja integracyjna i włączająca Wydziału Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. W 2016r. ukończyła studia podyplomowe w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogiki), jak również w zakresie autyzmu (edukacji i rewalidacji osób ze spektrum autyzmu). Uczestniczyła w licznych kursach, szkoleniach i warsztatach, jak np. „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w praktyce-rozpoznawanie specjalnych potrzeb edukacyjnych i organizowanie wsparcia dla uczniów i rodziców”, „Szkoła dla rodziców i wychowawców: Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały; jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”, „Wspomaganie w rozwoju zdolności do skupiania uwagi i zapamiętywania wg koncepcji prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i W. Zielińskiej”. Od listopada 2015r. pracuje w przedszkolu terapeutycznym dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

KATARZYNA OPOLSKA – nauczyciel

Ukończyła Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku pedagogika specjalna w zakresie pedagogiki terapeutycznej i wczesnoszkolnej, studia podyplomowe w zakresie Terapii Pedagogicznej oraz kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach, m.in.: ‘Jak pracować z historyjkami obrazkowymi w edukacji wczesnoszkolnej”, „W sieci współpracy i samokształcenia Origami i matematyka”, „Szklana pułapka – dziecko z autyzmem”, „Arteterapia w pracy z dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze”, „Jak pracuje nasz mózg – wstęp do neuroedukacji”, „Czy to autyzm? Diagnoza nozologiczna zaburzeń ze spektrum autyzmu”, „Sensoplastyka”. Od dwóch lat pracuje w przedszkolu terapeutycznym dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

KATARZYNA PASZKOWSKA – nauczyciel

Absolwentka pedagogiki w specjalności edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym (licencjat) oraz pedagogiki wczesnoszkolnej (magister) Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończyła kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. Brała udział w kursach i szkoleniach, m.in.: „Przystanek autyzm”, „Szkolenie dla wolontariuszy w zakresie udzielania pomocy osobom z autyzmem i Zespołem Aspergera oraz wspierania ich rodzin”. Dwa lata pracowała w przedszkolu terapeutycznym dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu a obecnie pracuje w przedszkolu z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi.

Szkoła „Akademia przyszłości” współpracuje z kadrą terapeutów Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Allegro.