GDZIE JESTEŚMY

Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Akademia Przyszłości”
ul. Kujawska 53/1,
tel. 605614182,
e-mail:
akademiaprzyszlosci@interia.pl

Program nauczania

Pracujemy sprawdzonymi i efektywnymi metodami, między innymi: Metoda F. Affolter, metoda malowania „dziesięcioma palcami”, metoda „Porannego Kręgu”, Metoda Marty Bogdanowicz.
Zapewniamy bogaty wachlarz terapii: zajęcia z psychologiem, oligofrenopedagogiem, terapia neurologopedyczna, dogoterapia, integracja sensoryczna, fizjoterapia, gimnastyka korekcyjna a także „surwiwale” w przestrzeni lokalnej przygotowujące do samodzielności poprzez: robienie zakupów, pytanie o drogę, wycieczki do instytucji publicznych... itp.
W ramach zajęć dodatkowych oferujemy zajęcia na basenie, warsztaty kulinarne, arteterapię, sensoplastykę, Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne, zajęcia umuzykalniające, taneczne, komputerowe.
Szczegółowa oferta zajęć dodatkowych na rok szk. 2017/2018 zostanie opracowana we współpracy z rodzicami.

W naszej szkole stawiamy na praktyczne umiejętności, staramy się zarazić pasją do nauki, bazując na naturalnej dziecięcej ciekawości i otwartości. Liczy się nie tylko to co wiesz ale tez jak potrafisz wykorzystać swoją wiedzę.

Stawiamy na rozwój kompetencji kluczowych. Stąd dużą wagę przywiązujemy do rozwijania:
- kompetencji społecznych
- postawy przedsiębiorczości,
- kompetencji językowych
- ekspresji kulturalnej
- umiejętności informatycznych
w zgodzie z indywidualnym potencjałem ucznia i w harmonii z jego potrzebami.